Často kladené otázky


Práca so systémom ÚradnáNástenka.sk

Ako začať využívať systém ÚradnáNástenka.sk

Ak chcete začať dostávať oznámenia o verejných zákazkách, použite ponuku "Registrácia" v menu. Následne vyberte príslušný "Plán", vyplňte svoje firemné údaje (vrátane odborov činnosti) a registráciu odošlite. Naši operátori vás budú kontaktovať vzápätí.

Majte firemné údaje aktuálne

Ak chcete zmeniť, aktualizovať či doplniť údaje o svojej firme, prihláste sa do systému a cez ponuku "Zmena údajov" vykonajte potrebné zmeny. Nezabudnite zmeny uložiť pomocou tlačidla "Zmeniť údaje".

Získavajte maximálne relevantné zákazky

Po prihlásení do systému si môžete cez ponuku "Zasielanie zákaziek zo SK" nastaviť profil zasielanie zákaziek tak, aby čo najlepšie zodpovedal vašim potrebám. Podľa druhu používanej služby môžete buď nastavovať požadované odbory či kľúčové slová. Nezabudnite zmenené nastavenie uložiť pomocou tlačidla "Zmeniť profil".


Spracovanie ponuky

Kde nájdem potrebné dokumenty?

Všetky dokumenty k príslušnej verejnej zákazke sú súčasťou súťažných podkladov väčšinou vo forme príloh.

V akej podobe predložiť ponuku?

Ponuka sa podáva príslušnej kontaktnej osobe uvedenej v súťažných podkladoch. Ak nie je uvedené inak, musí byť ponuka predložená písomne v obálke zabezpečenej proti manipulácii.

V akej lehote je nutné podať ponuku?

Konkrétne lehoty na podanie ponuky sú uvedené v príslušných súťažných podkladoch.

Budem informovaný o priebehu výberového konania?

Zadávateľ má povinnosť informovať záujemcov registrovaných vo výberovom konaní o stave výberového konania, jeho opakovaní či výberu iného zhotoviteľa.

Mám istotu preplatenia?

Aby mohol príslušný zadávateľ zadať zákazku, musí mať na tento účel vopred stanovený a schválený rozpočet. Vďaka tomu je platobná morálka u verejných zákaziek na najvyššej možnej úrovni.

Musím byť platcom DPH?

Ak táto požiadavka existuje, nájdete ju v príslušných súťažných podkladoch u základných kvalifikačných predpokladov.

Musím mať nejaké certifikácie?

Požiadavku na držanie určitých certifikácií nájdete v súťažných podkladoch ako súčasť základných kvalifikačných predpokladov.

Je najdôležitejším kritériom cena?

Základným hodnotiacim kritériom nemusí byť vždy len najnižšia cena. V niektorých prípadoch je určenie najlepšej ponuky zložitejšie a obsahuje aj iné ako cenové faktory. Tieto hodnotiace kritériá by mala byť vždy zakotvené v súťažných podkladoch. Súčasne s hodnotiacimi kritériami je tiež uvedený spôsob výberu výhercu.

Na čo si dať najmä pozor?

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo je ponuka zamietnutá, je nesplnenie kvalifikačných predpokladov a nedoložených príslušných kvalifikačných osvedčení. Pri spracovávaní ponuky preto odporúčame pozorne prečítať tieto požiadavky a doložiť ich formou čestného vyhlásenia. V prípade výhry vo výberovom konaní sa následne dokladajú potrebné certifikácie priamo.

Dôležité je mať všetky certifikácie a registre v danú chvíľu platné a aktívne, rovnako ako aj skutočnosť, že dodávateľ plní riadne svoje daňové povinnosti voči štátu a že jeho doterajšia prax zodpovedá predmetu obstarávania.