Štatistiky zákaziek

Denne monitorujeme tisíce zdrojov verejných zákaziek. Vďaka tomu sa nám darí neustále rozširovať množstvo podlimitných zákaziek a zákaziek malého rozsahu. Pozrite sa na vývoj počtu a obratu zákaziek, o ktorých Vás informujeme.


Počet zákaziek

Obrat zákaziek

Porovnanie s minulým rokom

Počet zákaziek Obrat zákaziek
január 2019 1 396 67 707 425 €
február 2019 1 575 71 080 425 €
marec 2019 1 575 82 863 275 €
apríl 2019 1 451 74 503 775 €
máj 2019 1 440 84 098 625 €
jún 2019 1 249 72 866 525 €
júl 2019 1 174 78 223 000 €
august 2019 1 437 104 252 675 €
september 2019 1 405 64 898 600 €
október 2019 1 482 68 054 450 €
november 2019 1 412 58 253 225 €
december 2019 1 065 86 910 700 €
Počet zákaziek Obrat zákaziek
január 2020 1 290 64 879 725 €
február 2020
marec 2020
apríl 2020
máj 2020
jún 2020
júl 2020
august 2020
september 2020
október 2020
november 2020
december 2020