Deratizačné služby


Dátum zadania
15. 5. 2019 ?
Dátum expirácie
20. 5. 2019 expirovaná
Dátum vyhotovenia
27.05.2019 09:01 — 26.05.2022 09:01
Miesto realizácie
Bratislavský kraj
Kategória
Služby

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky sú deratizačné služby
- predmetom zákazky je poskytnutie deratizačných služieb podľa zákona č. 355/2007Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z. z.) v objektoch verejného obstarávateľa (ďalej „objednávateľa“), vrátane deratizačných materiálov a prípravkov, likvidácie uhynutých hlodavcov a nespotrebovaných nástrah, monitoringu, doplnenia nástrah v prípade neúčinnosti vykonanej služby
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Bratislava

Termín pre podanie ponúk:
- 20.05.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 38.204,06 €

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontakt

Ak ste registrovaný užívateľ, prihláste sa.

Chcem kontakt k tejto zákazke

Title

42

Dagmara Michaláková Operátorka slovenských poptávek