Zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy


Dátum zadania
12. 6. 2019 ?
Dátum expirácie
24. 6. 2019 expirovaná
Dátum vyhotovenia
4 mesiace
Miesto realizácie
Trenčiansky kraj
Kategória
Stavebníctvo

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je zlepšenie energetickej hospodárnosti základnej školy
- predmetom riešenia je obnova fasády kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnou izoláciou vrátane zateplenia sokla, ostenia, nadpražia a parapetu, zateplenie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy plochých striech a odvodňovacích žľabov, zdemontovanie jestvujúcich bleskozvodov a opätovné namontovanie podľa platných noriem, demontáž jestvujúcich klampiarskych konštrukcií oplechovania, zvody, žľaby a montáž nových poplastovaných, výmena drevených okien za plastové v nevymenených častiach blokov, dobudovanie rampy pre bezbariérový prístup do objektu z juhovýchodnej strany, nové prestrešenie vstupov z oceľovej konštrukcie a lexanu z jeho severozápadnej strany
- podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch

Lokalita:
- okres Partizánske

Termín pre podanie ponúk:
- 24.06.2019 do 10:00 hod.

Hodnota:
- 333.040,88 € bez DPH

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontakt

Ak ste registrovaný užívateľ, prihláste sa.

Chcem kontakt k tejto zákazke

Title

42

Dagmara Michaláková Operátorka slovenských poptávek