Rekonštrukcia budovy


Dátum zadania
12. 6. 2019 ?
Dátum expirácie
28. 6. 2019 expirovaná
Dátum vyhotovenia
16 mesiacov
Miesto realizácie
Žilinský kraj
Kategória
Stavebníctvo

Podrobný popis:
- predmetom verejnej zákazky je rekonštrukcia budovy
- predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so stavebnými úpravami a nadstavbou budovy zdravotného strediska v obci, ktoré zahŕňajú úpravu vnútorných existujúcich priestorov, úpravu dispozície vybúraním starých a vymurovaním nových priečok, vybúranie jestvujúcich podláh a opätovné položenie nových podlahových vrstiev, prepojenie zdravotného strediska s jestvujúcou kotolňou v podzemnom podlaží (kotolňa nie je prístupná z priestorov strediska), výmena poškodených prvkov krovu a starej strešnej krytiny, rekonštrukcia omietok a následné vymaľovanie, zdravotechniky v zrekonštruovaných sociálnych zariadeniach, elektroinštalácie vrátane nových rozvodov pre vysokorýchlostný internet, rozvodov vykurovania, vnútornej kanalizácie a vody (vrátane potrebných búracích prác). Nutná je tiež prekládka NN
- nová prístavba k budove zdravotného strediska bude dvojpodlažná, prístup na 2 podlažie bude schodiskom a výťahom, tak aby bol zabezpečený bezbariérový prístup
- bližšie informácie v prílohe

Lokalita:
- okres Žilina

Termín pre podanie ponúk:
- 28.06.2019 do 15:00 hod.

Hodnota:
- 556.571,16 € bez DPH

Kritéria výberu:
- najnižšia cena

Kontakt

Ak ste registrovaný užívateľ, prihláste sa.

Chcem kontakt k tejto zákazke

Title

42

Dagmara Michaláková Operátorka slovenských poptávek